Categories

Bitrix24 apps (2)

Aplikacje i integracje z Bitrix24

Dokumenty prawne (2)

regulaminy, polityki prywatności i licencje.

Most Popular Articles

 Privacy Policy BaseLinker integration

Last updated: June 09, 2021 This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the...

 Installation instructions for BaseLinker in Bitrix24

Log in to your Bitrix24 system and go to Market Find the application: BaseLinker integration...

 End-User License Agreement (EULA) of BaseLinker apps

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you and Polish Business...

 Jak w Bitrix24 zmienić i doprecyzować źródło zamówienia z Baselinkera?

W konfiguracji integratora po stronie Bitrix24 można wskazać tylko jedną pozycję źródła, ale jak...