Jak w Bitrix24 zmienić i doprecyzować źródło zamówienia z Baselinkera?

W konfiguracji integratora po stronie Bitrix24 można wskazać tylko jedną pozycję źródła, ale jak ktoś ma kilka sklepów internetowych i kont allegro jest to nie wystarczające.

Informacje o źródle możemy doprecyzować regułą automatyzacji w lejku deal bitrix24.

Zapoznaj się z opisem integracji na https://baselinker.bitrix24.site i obejrzyj filmik jak to zrobić https://youtu.be/kxyKuM83lqY

  • bitrix24, BaseLinker
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Installation instructions for BaseLinker in Bitrix24

Log in to your Bitrix24 system and go to Market Find the application: BaseLinker integration...